Applikationsutveckling

Vi utvecklar skräddarsydda lösningar

Vi skapar digitala lösningar som effektiviserar er verksamhet, bidrar till er konkurrenskraft och för er närmre era kunder..

Branschsystem

Eftersom olika branscher har olika förutsättningar i form av kunder, marknader, arbetsmetoder och processer så passar inte alltid standardiserade affärslösningar för alla verksamheter. Vi har utvecklat unika helhetslösningar i många olika branscher, troligtvis även din.

Lagerhantering

En väl fungerande logistik kan  innebära stora konkurrensfördelar och effektiviseringsvinster. Vi skapar lösningar för att göra er lagerhantering effektivare, enklare och roligare.

… med mera

Har ni utmaningar inom andra områden?

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om möjligheter som finns.

Vad är en webbapplikation?

Kortfattat kan man säga att en applikation är en typ av program som användaren kan interagera med.

En webbapplikation är en enhetsoberoende applikation som fungerar på både en mobiltelefon och en dator, oavsett webbläsare.  Allt som krävs är egentligen en enhet med en webbläsare installerat och internetuppkoppling för att kunna använda systemet.

Vi brinner för att sätta oss in i våra kunders verksamhet och tillsammans med dem arbeta fram en lösning. Vi tror på tydliga mål och att involvera användarna.

Agil kravhantering handlar om att uppmuntra en föränderlig kravbild och hantera den löpande prioriteringen. Genom att hela tiden fokusera på det som är viktigast uppnås bästa resultat.

Vi älskar utveckling och använder oss av moderna tekniker och ramverk för att skapa bästa möjliga lösning.

Gränssnittet är applikationens ansikte mot användaren. Vi vill skapa lösningar som användarna älskar att arbeta i.

Kontinuerliga driftsättningar är en nyckel i agil metodik. Vi publicerar tidigt en testbar applikation för att kunna få snabb feedback från användarna. Kontinuiteten möjliggörs genom mycket automatisering.

Efter en driftsatt applikation jobbar vi gärna aktivt med att förvalta och vidareutveckla denna. Att kontinuerligt förbättra en applikation är en viktig del i att få den att leva länge.

En digital fullservicebyrå

Vi har den kompetens och den erfarenhet som krävs för att driva ett digitalt projekt från start till mål. Våra projektledare, programmerare, IT-arkitekter, grafiska formgivare och UX-designers både arbetar ihop i samma virtuella rum. Det bidrar till en förståelse för helheten och att varje arbetsinsats är viktig för att nå målet.

För oss är bra kundservice och långsiktiga kundrelationer viktiga!